Moncity


Công Ty TNHH Xây Dựng Hải Đăng được thành lập 1997. Sau những năm tháng thay đổi của thị trường từ năm 1997 – 2002 chúng tôi đã nỗ lực không ngừng vươn lên hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và đã tạo được thương hiệu, vị thế của mình trên thị trường. Từ năm 2003 […]